Jachtreizen georganiseerd door Outings Jachtreizen

Wat is het dat een jachtreis zo bijzonder maakt? Vanzelfsprekend zijn dat de onmetelijke natuur en het talrijk voorkomende wild. Maar ook de kennismaking met een andere jachtcultuur en natuurlijk het ontmoeten van nieuwe mensen behoren tot deze geweldige ervaring.

Reeds maanden op voorhand wordt met een gezonde spanning naar dit avontuur toegeleefd. Want de voorvreugde begint al direct na het vastleggen van uw reis.

Jachtreizen hebben ons altijd gefascineerd. Maar dan wel op onze eigen manier; daarin volgen we het internationale principe van Fair Chase. Zo zult u op elke locatie enkel in de vrije wildbaan jagen. Nergens in onze revieren treft u een raster of andere afsluiting aan. En zeker geen gekweekt wild.

Daarnaast moeten de wildsoorten goed vertegenwoordigd zijn. In de meeste gevallen ligt de focus zelfs op schadebrengers en leveren we zodoende een bijdrage aan het plaatselijke schadebeheer.

Een derde vereiste is het volgen van de weidelijkheid en de regels van jachtethiek. Zo jagen we thuis en dus ook over de grens.

Op deze manier zijn we ervan overtuigd dat het maken van deze reizen ook in de toekomst als duurzaam kan worden beschouwd. Tegelijkertijd blijft het voor u als jager een verrijking om met vrienden een nieuw, buitenlands avontuur aan te gaan.

Over ons

Bij Outings Jachtreizen zijn we gefascineerd door de landen in Centraal- en Oost-Europa. Waar Engeland, Frankrijk, Duitsland en Schotland bekendstaan als zekerheden, blijven Roemenië, Slovenië en de Baltische Staten eerder onbekend en dus ook onbemind.

Ten onrechte, want ook daar is de wildstand hoog, de natuur prachtig en staan vriendelijke mensen klaar om het u allemaal te laten zien.

Voortaan kunt u ook in die landen vol vertrouwen het avontuur aangaan. Stel gerust uw vragen, we helpen u graag op weg.

Wij wensen u alvast ‘Waidmannsheil’ en een mooie jachtbeleving.

 

Frank Smeulders

Outings Jachtreizen

Elke jacht is maar zo goed als de ervaring die het ons geeft.

De beelden die ons te wachten staan op weg naar onze bestemming.

Maar ook de uitdaging van onze jachtvaardigheden, die uiteindelijk het verlangde succes brengen.

En in het beste geval deze nieuwe ervaringen delen met onze jachtvrienden.